Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CAMARO pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a lodýh a k farebným zmenám. Buriny sú likvidované zvyčajne 14 – 21 dní po aplikácii.

Prípravok CAMARO preniká do rastlín cez listy, účinné látky sú v rastline translokované. Účinná látka florasulam účinkuje ako inhibítor acetolaktát syntázy (ALS), zatiaľ čo účinná látka 2,4 D je syntetický auxín, ktorý účinkuje ako kyselina indolyloctová.

Zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvnia negatívne účinok prípravku na buriny.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, jačmeň jarný

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Ozimné obilniny
Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, ruman roľný, rumanček diskovitý, kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, úhorník liečivý, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, mak vlčí, mrlík biely, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, ostrôžka poľná, drchnička roľná, nevädza poľná, nezábudka roľná, vika štvorsemenná, konopnica napuchnutá, pŕhlica roľná, vika vtáčia

Stredne citlivé buriny: pakost nízky, veronika brečtanolistá, pichliač roľný, zemedym lekársky,
hluchavka purpurová, stavikrv vtáčí

Odolné buriny: veronika perzská, fialka roľná, pupenec roľný

Jarné obilniny
Citlivé buriny: mrlík biely, lipkavec obyčajný, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, vika vtáčia,
horčiaky, mak vlčí, nezábudka roľná, pakost nízky, kapsička pastierska, výmrv repky, horčica roľná, štiavec tupolistý, nevädza poľná, hviezdica prostredná

Stredne citlivé buriny: pichliač roľný, veronika brečtanolistá, konopnica širokolistá, pohánkovec
ovíjavý, drobnosemä útle, konopnica napuchnutá

Odolné buriny: pupenec roľný, bolehlav škvrnitý, hluchavka purpurová, stavikrv vtáčí, veronika
perzská, fialka roľná, zemedym lekársky

Dávkovanie:
0,5 – 0,6 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.