Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CALLISTO 480 SC je systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd. Prijímaný je koreňmi,
klíčkami a listami a rozvádzaný xylémom aj floémom. Môže sa použiť preemergentne aj
postemergentne na ochranu kukurice proti širokému spektru dvojklíčnolistových a niektorých
trávovitých burín. Vyznačuje sa vysokou selektivitou a to až do štádia šiestich listov kukurice.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: podslnečník Theofrastov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), ambrózia palinolistá,
loboda konáristá, kapsička pastierska, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman obyčajný,
zemedym lekársky, žltnica maloúborová, slnečnica ročná, hluchavka purpurová, horčiaky
(štiavolistý, obyčajný), starček obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, fialka
roľná, voškovník obyčajný (POST)

TM aplikácia s prípravkom na báze S-metolachlóru rozširuje účinok aj na trávovité buriny:
prstovka krvavá, ježatka kuria, lipnica ročná, moháre, proso siate roľné

Dávkovanie:
0,2 – 0,3 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.