Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CALLISTO 100 SC je systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd. Je rýchlo prijímaný
koreňmi, klíčkami a listami a rozvádzaný xylémom aj floémom. Môže sa použiť preemergentne aj
skoro postemergentne na ochranu kukurice proti širokému spektru dvojklíčnolistových a niektorých
trávovitých burín. Vyznačuje sa vysokou selektivitou a to až do štádia šiestich listov kukurice.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: podslnečník Theofrastov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), ambrózia palinolistá, loboda
konáristá, kapsička pastierska, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman obyčajný, zemedym
lekársky, žltnica maloúborová, výmrv slnečnice, hluchavka purpurová, horčiak štiavolistý, horčiak
obyčajný, starček obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, fialka roľná, voškovník
obyčajný (post)

Pri aplikácii s prípravkom na báze S-metolachlóru sa účinok rozširuje aj na trávovité buriny: prstovka
krvavá, ježatka kuria, lipnica ročná, moháre

Dávkovanie:
1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.