Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok BUTOXONE 400 je selektívny rastový herbicíd určený na postemergentné ničenie jednoročných, dvojročných a trvácich dvojklíčnolistových burín v hrachu a peluške.
Účinná látka MCPB patrí do skupiny karboxylových kyselín a pôsobí ako syntetický auxín. Prípravok má systémový účinok – narušuje delenie, rast a diferenciáciu buniek. Dôsledkom je deformácia listov, stoniek a uhynutie zasiahnutej buriny. Účinná látka preniká do rastliny predovšetkým cez listy a stonky. Prúdením rastlinných štiav je následne rozvádzaná až ku koreňom a ničí tým aj trváce buriny.

Použitie:
Hrach, peluška

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, iskerníky, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, výmrv repky, horčica roľná

Stredne citlivé buriny: pichliač roľný, štiavce, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, láskavce, konopnice, hviezdica prostredná, fialka roľná

Odolné buriny: rumančeky, rumany, loboda konáristá, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, stavikrv vtáčí, zemedym lekársky, hluchavka objímavá, veroniky

Dávkovanie:
3,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.