Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok Butisan Complete predstavuje najnovší prípravok z dobre známej série herbicídov Butisan spoločnosti BASF. Butisan Complete obsahuje 3 účinné látky (Metazachlor, Quinmerac, Dimethenamid-P). Jedinečný „kombi efekt“ a vysoký obsah metazachlóru zaručuje účinnejšie a stabilnejšie riešenie pre boj s burinami v porovnaní so štandardnými herbicídmi.

Dimethenamid-P je prijímaný predovšetkým prostredníctvom koleoptylov tráv a ďalej koreňmi a nadzemnými časťami dvojklíčnolistových burín pri klíčení a vzchádzaní.

Metazachlor je prijímaný najmä koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami klíčiacich a vzchádzajúcich burín. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burinných rastlín.

Quinmerac pôsobí ako systémový pôdny a listový herbicíd. Je ľahko prijímaný ako koreňmi, tak nadzemnými časťami citlivých burín. Po prijatí látky je rast nadzemných aj podzemných častí následne spomalený a listy vykazujú epinastiu (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). V rastlinách burín dochádza tiež k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prípravok prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich odumretie pred, alebo krátko po vyklíčení. Ničí aj buriny do fázy klíčnych listov, ktoré sú v dobe ošetrenia už vzídené. Prípravok najlepšie účinkuje pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii za sucha sa dostaví účinok až pri neskorších zrážkach.

Použitie:
Repka ozimná

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: kapsička pastierska, veronika perzská, veronika brečtanolistá, hluchavky, hviezdica prostredná, ruman roľný, pakost nízky, pakost strihaný, pakost holubí, pakost okrúhlolistý, parumanček neovíjavý, rumanček kamilkový, starček obyčajný, nezábudka roľná, mak vlci, lipkavec obyčajný, peniažtek roľný, metlička obyčajná

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, nevädza poľná a arabovka Thalova

Odolné buriny: zemedym lekársky a fialka roľná

Dávkovanie:
2 – 2,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.