Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok BOXER je selektívny herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na preemergentné a skoro postemergentné ničenie jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, tritikale ozimnom, raži ozimnej a zemiakoch.

Účinná látka prosulfocarb je prijímaná prostredníctvom meristematických pletív klíčkov a koreňov burín, kde v najmladších častiach brzdí predlžovanie a delenie buniek. Hlavný účinok je dosiahnutý prijatím účinnej látky cez hypokotyl burín. Prípravok BOXER nepôsobí na trvalé druhy.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale ozimné, raž ozimná, zemiak

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, veronika brečtanolistá, veronika perzská, metlička obyčajná, hluchavka purpurová, mrlík biely

Menej citlivé buriny: mak vlčí, pohánkovec ovíjavý, fialka roľná, rumanček kamilkový, lipnica ročná

Odolné buriny: ježatka kuria

Dávkovanie:
3 – 5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.