Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok BOROVITAL je kvapalné hnojivo odstraňujúce skrytý ako aj viditeľný nedostatok bóru.
Bór zvyšuje cukornatosť, olejnatosť, odolnosť proti suchu a mrazuvzdornosť. Pri zistení
nedostatku bóru (spomalenie rastu a odumieranie listových vrcholov a korienkov, vznik
chlorózy, skrátenie internódií, nižšie nasadenie kvetov, obmedzenie tvorby semien a ďalšie)
sa doporučuje aplikovať hnojivo okamžite na list. U cukrovej repy nedostatok bóru spôsobuje
tzv. srdiečkovú hnilobu. Nedostatok bóru tiež znižuje kvalitu skladovaných plodín – buľvy,
hľuzy, ovocie, zeleniny a i.

Rastlina reaguje na nedostatok bóru odumieraním rastových vrcholov a koreňov, rast
nadzemných častí je pomalý a nedochádza k rozvoju koreňovej sústavy, na horných listoch sa
vytvárajú chlorózy. Nedostatočne zásobené rastliny nasadzujú menej kvetov, ktoré často
opadajú. Tvorba semien je obmedzená, plody sú deformované. Pri cukrovej repe môže
nedostatok bóru spôsobiť srdiečkovú hnilobu, pri repke dochádza skoro na jar k
oneskorovaniu predlžovacieho rastu a nasadzovaniu šešúľ.

Zloženie:
Obsah živín:
– bór (B) 150 g/l
– dusík (N) v amidickej forme, 6 %

Použitie:
Olejniny, obilniny, okopaniny, jadroviny, kôstkoviny, kapustoviny, ovocie, zelenina, okrasné rastliny, lesné škôlky

Dávkovanie:
1,0 – 9,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.