Obchod

Pôsobenie prípravku: Prípravok BOOM EFEKT je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne len zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní, za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Použitie: Jadroviny, kôstkoviny, vinič, strnisko, orná pôda, lesné škôlky a kultúry (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou), lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny, celoplošné ošetrenie kultúr smreka, borovice a jedle Spektrum herbicídnej účinnosti: Jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny, pupenec, nežiaduce dreviny a kry Dávkovanie:2 – 6 l/ha Upozornenie: Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.