Obchod

Pôsobenie prípravku:
Biologický fungicídny prípravok BONI PROTECT pôsobí proti skladovým chorobám ako napríklad
Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium expansum, Fusarium sp., Alternaria alternata, ktoré spôsobujú hnilobu skladovaných plodov. Suspenzia spór Aureobasidium pullulans sa aplikuje postrekom počas posledných 5 týždňov pred zberom, kolonizuje povrch ošetrených plodov a antagonistickým pôsobením zabraňuje rozvoju fytopatogénnych húb.

Použitie:
Jadroviny

Spektrum účinnosti:
Skladové choroby

Dávkovanie:
1,0 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.