Obchod

Pôsobenie prípravku:
Biologický prípravok BLOSSOM PROTECT pôsobí proti spále jadrovín, ktorú spôsobujú baktérie
Erwinia amylovora. Aureobasidium pullulans je saprofytický, epifytický a v prípade škodcov
Erwinia amilovora antagonistický mikroorganizmus. Vzhľadom na rýchly rast tkaniva a príjem živín konkuruje patogénom, odoberá im živiny hlavne cukry a dôležité aminokyseliny. Suspenzia spór Aureobasidium pullulans sa aplikuje postrekom do otvorených kvetov.

Použitie:
Jadroviny

Spektrum účinnosti:
Spála jadrovín

Dávkovanie:
0,75 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.