Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok BETANAL TANDEM je selektívny postemergentný herbicíd so širokým spektrom účinnosti. Ničí dvojklíčnolistové buriny a niektoré trávy. Spája v sebe kombináciu listového a pôdneho účinku a to účinnej látky phenmedipham, ktorá pôsobí prostredníctvom listov a účinnej látky ethofumesate, ktorá pôsobí prostredníctvom listov a hlavne prostredníctvom koreňov (je prijímaný klíčiacimi rastlinami, ich listami i koreňmi). Vyššia teplota a súčasne vyššia vzdušná vlhkosť podporujú účinok phenmediphamu, pôdna vlhkosť zosilňuje účinok ethofumesatu. Účinok phenmediphamu nie je teda závislý na druhu pôdy ani pôdnej vlhkosti.

Herbicídny účinok sa prejaví v priebehu 5-9 dní po postreku. I pri nízkych dávkach, pri oddialení plečkovania či jeho vynechaní na pôdach s dobrou štruktúrou bez tvorby prísušku, sa prejaví reziduálny účinok BETANAL TANDEM aj na neskôr vzchádzajúce dvojklíčnolistové buriny. Pri viacnásobných aplikáciách (DA) a pri vyšších dávkach má reziduálny účinok i na jednoročné prosovité trávy napríklad ježatku, moháre.

Použitie:
Repa cukrová, repa kŕmna

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: horčica roľná, reďkev ohnicová, mrlík biely, kapsička pastierska, peniažtek roľný,
loboda konáristá, hviezdica prostredná, starčeky, zemedym lekársky, fialka roľná, veroniky, lipkavec obyčajný, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, stavikrv vtáčí a ľuľok čierny

Stredne citlivé buriny: láskavec ohnutý, ježatka kuria, ovos hluchý, psiarka poľná

Odolné buriny: výmrv repky a slnečnice, viky, rumančeky a rumany, tetucha kozia, trváce buriny
ako sú pichliač roľný, pupenec, pýr plazivý

Dávkovanie:
1,5 – 2,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.