Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok BANDUR je postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na preemergentné ničenie jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v zemiakoch, bôbe, hrachu kŕmnom a slnečnici ročnej.

Buriny prijímajú aclonifen pri prerastaní herbicídnym filmom vytvoreným na povrchu pôdy. Príjem účinnej látky sa uskutočňuje prevažne cez výhonky klíčiacich rastlín. Rastliny sa stávajú chlorotickými, sú zbrzdené v raste a napokon odumierajú. Herbicídny film nesmie byť narušený mechanickým obrábaním pôdy, pretože by sa tým negatívne ovplyvnil jeho účinok na buriny.

Použitie:
Zemiak, bôb, hrach, slnečnica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: jednoročné trávy: metlička obyčajná, lipnica ročná, psiarka poľná

Dvojklíčnolistové buriny: rumančeky, hluchavky, horčica roľná, lýrovka obyčajná, kapsička pastierska, kolenec roľný, pŕhľava malá, láskavec ohnutý, loboda konáristá, mrlíky, peniažtek roľný, žltnice, mliečniky, hviezdica prostredná, horčiaky, veroniky, starček obyčajný, lipkavec, fialka roľná, výmrv repky, zemedym lekársky

Stredne citlivé buriny: lipkavec na silno humóznej pôde, pohánkovec ovíjavý, pakosty a konopnica v prípade, že vzchádzajú oneskorene

Dávkovanie:
4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.