Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok BALATON PLUS obsahuje dve herbicídne účinné látky pethoxamid a terbuthylazine. Obe účinkujú najmä cez pôdu s reziduálnou účinnosťou, čo zabezpečuje dobrú kontrolu burín vzchádzajúcich vo vlnách, ako napríklad ježatka. Pethoxamid trávy prijímajú cez výhonky a dvojklíčnolistové buriny najmä cez korene; príjem cez listy je možný len v menšej miere. Terbuthylazine je prijímaný najmä cez korene, vysoké teploty a nízka vlhkosť urýchľujú príjem. V rastline sa translokuje akropetálne xylémom. Translokácia účinnej látky terbuthylazine po príjme listami je možná v obmedzenej miere.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Dvojklíčnolistové buriny: podslnečník Theophrastov, láskavec ohnutý, loboda konáristá, výmrv repky, kapsička pastierska, mrlík biely, durman obyčajný, bocianik, žltnica maloúborová, lipkavec obyčajný, pakost, hluchavky, rumančeky, bažanka ročná, nezábudka roľná, horčiaky, portulaka zeleninová, horčica roľná, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky, fialka roľná

Trávy – aplikácia do fázy BBCH 09 (začiatok vzchádzania), lipnica ročná, ježatka kuria, mätonoh

Stredne citlivé buriny: ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný

Odolné buriny: psiarka roľná, trváce trávy

Dávkovanie:
4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.