Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok BACTIM SOIL je kvapalný bakteriálny prípravok obsahujúci kmeň Bacillus subtilis B00105 a kmeň Bacillus licheniformis B00106, ktoré pochádzajú z prírodného prostredia a špecializujú sa na rozklad rastlinnej hmoty. Tieto kmene majú vysokú schopnosť syntetizovať veľké množstvo celulózových enzýmov, ktoré spôsobujú rýchly rozklad celulózy. Zároveň inhibujú rast vláknitých húb.

Po aplikácii na zvyšky plodín, respektíve slamu s ich následným zapracovaním do pôdy sa kmene Bacillus sp. rýchlo rozmnožujú a účinne pôsobia takmer vo všetkých poveternostných a pôdnych podmienkach. Oba kmene majú tiež pozitívny vplyv na metabolizmus rastlín, napríklad stimulovaním rozvoja koreňového systému, sprístupňovaním viazaného fosforu, draslíka a prirodzeným zvyšovaním úrody.

Prípravok BACTIM SOIL je určený pre použitie na slamu a zvyšky plodín všetkých druhov rastlín. Iniciuje a urýchľuje procesy rozkladu pozberových zvyškov, čím zvyšuje obsah ľahko dostupných rastlinných živín v pôde, obsah humusu, zlepšuje štruktúru a mikrobiálnu aktivitu v pôde. Má pozitívny vplyv na vitalitu následnej plodiny, nakoľko rýchlejším rozkladom pozberových zvyškov obmedzuje zdroj infekcie a znižuje počet škodcov.

Použitie:
Pozberové zvyšky plodín všetkého druhu

Spektrum účinnosti:
Rozklad pozberových zvyškov, sprístupnenie živín zo zvyškov, zvýšenie obsahu humusu

Dávkovanie:
1,0 – 2,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.