Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok BackRow je adjuvant určený na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín. Je bezpečný pre rastliny. Adjuvant BackRow môžete použiť s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie.

Použitie:
Všetky plodiny

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny

Dávkovanie:
0,2 l/ha na jeseň
0,4 l/ha na jar

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.