Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok AZIR 250 SC obsahuje účinnú látku azoxystrobin patriacu do chemickej skupiny methoxyakrylátov zo skupiny strobilurínov.

Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie.

Účinná látka sa vyznačuje hĺbkovým a systémovým účinkom, pre preventívne a intervenčné zásahy na ochranu proti hubovým chorobám.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, tritikale ozimné, raž ozimná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka trávová, septorióza pšenice, helmintosporióza pšenice

Dávkovanie:
0,8 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.