Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok AZAKA obsahuje účinnú látku azoxystrobin. Azoxystrobin je QoI fungicíd – inhibítor viazania chinónov na cytochrómový bc1 komplex (FRAC skupina 7). Má systémové a translaminárne vlastnosti. Inhibuje mitochondriálnu respiráciu patogénov, čím pozastavuje klíčenie spór a rast mycélia. Účinkuje predovšetkým protektívne, preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie.

Azoxystrobin pôsobí dlhodobo a v závislosti od infekčného tlaku môže chrániť porasty pred vznikom novej infekcie až po dobu 3-8 týždňov. Ošetrené rastliny vykazujú výrazný “green efekt“ – sú dlhšie zelené, čím sa významne predĺži obdobie ukladania asimilátov, ktoré je dôležité pre výšku a kvalitu úrody. Azoxystrobin významne spomaľuje starnutie pletív a zvyšuje aktivitu antistresového enzýmu v rastlinách, čím prispieva k lepšiemu nalievaniu zrna a tým aj k zvýšeniu úrody a HTZ.

Prípravok AZAKA účinkuje proti širokému spektru významných hubových patogénov v obilninách.

Použitie:
Pšenica jarná, pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, raž ozimná, raž jarná, tritikale, repka ozimná, repka jarná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, hrdza ovsená, múčnatka trávová, hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka trávová, čerň repková, biela hniloba

Dávkovanie:
1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.