Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok AVOXA obsahuje dve účinné látky a to pinoxaden a pyroxsulam.

Účinná látka pinoxaden patrí do skupiny phenylpyrazolínov. Inhibuje enzým acetyl-koenzým A
karboxylázu (ACC). Dôsledkom je blokovanie rastu meristému jednoročných trávovitých burín.
Pinoxaden pôsobí systémovo. Rastlinami je prijímaný prostredníctvom listov a odtiaľ je rýchlo
translokovaný do meristémových pletív. Citlivé buriny odumierajú v priebehu 2-3 týždňov po
aplikácii.

Účinná látka pyroxsulam patrí do skupiny triazolopyrimidínov. Je absorbovaná listami, podzemkami
a koreňmi burín a floémom a xylémom je translokovaná v meristematickom pletive, kde inhibuje
enzým acetolaktát syntázu (ALS). V dôsledku toho dochádza k zastaveniu rastu burín, k chlorózam,
nekrózam a nasledovnému odumieraniu. Pyroxsulam pôsobí systémovo.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica tvrdá ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny (1,8 l/ha): psiarka roľná, stoklasy, mätonohy, metlička obyčajná, ovsy, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, rumančeky, horčiaky, hviezdica prostredná, fialka roľná, ruman roľný, horčica roľná, pohánkovec ovíjavý, mrlík biely

Menej citlivé buriny (1,8 l/ha): veroniky

Citlivé buriny (1,35 l/ha): mätonohy, metlička obyčajná, ovsy, kapsička pastierska, rumančeky, hviezdica prostredná

Menej citlivé buriny (1,35 l/ha): psiarka roľná, stoklasy, veroniky, lipkavec obyčajný, fialka roľná

Citlivé buriny (1,1 l/ha): metlička obyčajná

Dávkovanie:
1,1 – 1,8 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.