Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ASTAGO je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. ASTAGO veľmi rýchlo zastavuje rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné až o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu.

Použitie:
Slnečnica (technológia ExpressSun)

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, mak vlčí, kapsička pastierska, navädza poľná, silenka, mlieč roľný, štiavy

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný ( viac ako 3 prasleny), púpava lekárska

Odolné buriny: veronika brečtanolistá, zemedym lekársky, trávovité buriny

Dávkovanie:
37,5 – 45 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.