Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ARCHER je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.
Prípravok obsahuje účinnú látku fenpropidin zo skupiny morfolínov, ktorých mechanizmom účinku
je inhibícia izomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu v mitochondriách buniek hubových
patogénov. Mechanizmus účinku je odlišný od azolov.

Účinná látka fenpropidin je prijímaná listami a stonkami rastlín a následne je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Pôsobí proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis). Doba účinnosti prípravku sa pohybuje v rozmedzí 3-4 týždňov po aplikácii.

Použitie:
Jačmeň jarný, pšenica ozimná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka trávová

Dávkovanie:
0,75 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.