Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ARCADE 880 EC je herbicídny prípravok obsahujúci dve účinné látky prosulfocarb a metribuzin.

Účinná látka prosulfocarb je prijímaná prostredníctvom meristematických pletív klíčkov a koreňov burín, kde v najmladších častiach brzdí predlžovanie a delenie buniek. Hlavný účinok je dosiahnutý prijatím účinnej látky cez hypokotyl burín.

Účinná látka metribuzin je prijímaná prostredníctvom koreňov a tiež listov, v ktorých je následne akropetálne transportovaná xylémom. Jej pôsobením dochádza k blokovaniu elektrónového transportu vo fotosyntéze.

Použitie:
Zemiak

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Účinnosť pri aplikácii 4 l/ha
Citlivé buriny: ježatka kuria, rumančekovité buriny, kapsička pastierska, ľuľok čierny, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, lipkavec obyčajný, fialky

Dávkovanie:
4,0 – 5,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.