Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok AQUA VITRIN K pôsobí ako preventívne ošetrenie pred napadnutím hubovými chorobami. Je vysoko alkalický (pH 10,5) a toto alkalické prostredie je nevhodné pre klíčenie a rast spór húb.

Prípravok AQUA VITRIN K mechanicky spevňuje povrch rastlín (kutikulu, epidermis), a tým bráni spóram v prenikaní do pletív, obmedzuje kladenie vajíčok (byľomor kelový).

Použitie:
Vinič, egreš, ríbezľa, ovocné dreviny, jahoda, repka olejná, horčica biela

Spektrum účinnosti:
Múčnatka viniča, pleseň sivá, červená spála, biela hniloba, americká múčnatka egreša, byľomor kelový

Dávkovanie:
4,0 – 5,0 l/ha alebo koncentrácia 0,4 – 3,0 %

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.