Obchod

Pôsobenie prípravku:
Insekticídny prípravok pre profesionálne použitie vo forme vodnej emulzie určený proti skladišťovým škodcom (ako sú: červotoč tabakový – Lasioderma serricone, potemníky – Tribolium spp., víjačky – Ephestia spp., Plodia spp. a pod.) a škodlivému hmyzu vo sfére komunálnych služieb, v skladoch, poľnohospodárskych a potravinárskych prevádzkach (ako sú: mucha domáca – Musca domestica, švábovité – Blatta orientalis, Blattella germanica, osy – Vespula vulgaris, blchy – Ctenocepholides spp. a pod.) a ďalej vo vonkajšej sfére proti komárom (Aedes, Culex) a kliešťom (Ixodes ricinus).

Návod na použitie:
Prípravok používajte v neriedenom stave pre aplikáciu ULV alebo riedený vodou pre aplikáciu “mist”, termomechanickým aerosolom (FOG) a postrekom. Pred použitím prípravok riadne pretrepte.

Vnútorné priestory
Priestorový postrek (aerosól)
Pri ULV aplikácii by mal použitý generátor vytvárať kvapôčky s veľkosťou pod 25 m, pri vytváraní hmloviny (mist) do 50 m. Pri použití termomechanického aerosólu (FOG) musia byť použité prístroje schopné aplikovať vodný roztok. Pred aplikáciou zatvorte okná, dvere a ventilačný systém a nechajte ich uzatvorené ešte najmenej 30 minút po aplikácii.

Aplikáciu vykonávajte v dobe najvyššej aktivity hmyzu. Pre črvotoča tabakového je to neskoré popoludnie alebo večer. V tejto dobe je možné ho zasiahnuť pri lietaní, kedy je účinok najvyšší. Zabezpečte rovnomerné rozptýlenie aerosólu do všetkých častí priestoru, hlavne do možných úkrytov hmyzu. Aplikáciu podľa potreby opakujte. Pri silnom výskyte už po týždni. Prístup do ošetreného priestoru je možný až po dôkladnom vyvetraní.

Povrchový postrek
Prípravok môže byť použitý aj vo forme postreku, hlavne proti lezúcemu hmyzu a proti osám. Postrekom ošetrujte miesto výskytu hmyzu, hlavne jeho úkryty tak, aby bol hmyz priamo zasiahnutý – v skladoch, pekárňach, kuchyniach, jedálňach a pod.
Postrek nemá reziduálny efekt, a preto je nutné podľa potreby ošetrenie opakovať. Pri zásahu proti osám ošetrujte okolie a vnútrajšok hniezda v čase ich najväčšieho výskytu v hniezde.

Vonkajšie priestory
AquaPy je tiež možné využiť vo forme ULV pre ošetrenie vonkajších priestorov proti komárom a kliešťom. Pri lokálnom ošetrení menších plôch je potrebné zvýšiť dávkovanie, pretože dochádza k úniku aerosólu a tým k jeho nariedeniu.

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.