Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ALIETTE 80 WG je systémovo pôsobiaci prípravok zo skupiny ethyl-fosfonátov. Ovplyvňuje
metabolizmus aminokyselín a skladbu bielkovín. Je veľmi rýchle príjímaný nadzemnými časťami aj
koreňmi rastlín. V rastlinách sa pohybuje akropetálne aj bazipetálne. Optimálne pôsobí pri
preventívnom použití v dobe aktívneho rastu rastlín a chráni aj ich novo narastajúce časti medzi
jednotlivými aplikáciami.

Prípravok priamo pôsobí proti rozvoju patogéna inhibíciou klíčenia sporangii a prenikaniu infekcie
do rastlinných pletív. Súčasne blokuje rozvoj mycélia a obmedzuje sporuláciu. Tiež nepriamo zvyšuje
obranyschopnosť rastlín.

Použitie:
Chmeľ, jahoda, uhorky, tekvicová zelenina, semená buka (bukvice)

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Pleseň chmeľu, hniloba jahôd (P.fragariae), pleseň uhorková, pleseň buková

Dávkovanie:
2,0 – 4,5 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.