Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ALIBERON je postrekový herbicíd určený na ničenie širokého spektra jednoročných
dvojklíčnolistových burín a pichliača roľného. Je prijímaný listami a transportovaný do rastových
vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju burín. Rýchlo sa rozkladá v pôde,
čo obmedzuje jeho prijímanie cez korene. Prvé známky herbicídneho účinku sú viditeľné už
po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 až 4 týždňoch od aplikácie.

Najvyššiu účinnosť pôsobenia zaručuje aplikácia prípravku na mladých burinách vo fáze
intenzívneho rastu.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: rumančekovité buriny, ruman roľný, hviezdica prostredná, konopnica, reďkev
ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, kapsička pastierska, mak vlčí

Stredne citlivé buriny: zemedym lekársky, hluchavky, mrlíky, mlieč roľný, pichliač roľný

Odolné buriny: lipkavec obyčajný

Dávkovanie:
20 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.