Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok AKRIS je selektívny herbicíd pôsobiaci na buriny preemergentne cez pôdu a skoro postemergentne cez list.

Účinná látka dimethenamid-P zo skupiny chlóracetamidov je látka s dlhodobým pôdnym účinkom, ktorá sa vstrebáva do burín primárne cez koleoptily citlivých tráv, hypokotylom a listami klíčiacich dvojklíčnolistových burín a rovnako aj koreňmi burín. Najlepší účinok dosahuje pri aplikácii pred vzídením burín alebo v najskorších fázach ich klíčenia a vzchádzania. Účinok je podporovaný dostatočnou vlhkosťou pôdy.

Terbuthylazine je účinná látka zo skupiny triazínov, ktorá pôsobí hlavne proti širokému spektru jednoročných dvojklíčnolistových burín a čiastočne tiež proti trávam. Je prijímaný koreňmi a listami burín, následne je rozvádzaný do celej rastliny, kde spôsobuje prerušenie fotosyntézy. Terbuthylazine podporuje účinok účinnej látky dimethenamid-P, vďaka čomu je prípravok účinný aj na buriny v pokročilejšej vývojovej fáze. Účinná látka zostáva v pôde po niekoľko týždňov aktívna a bráni tak vzchádzaniu burín klíčiacich po aplikácii.

Najlepší účinok prípravku nastáva pri aplikácii v skorých fázach vývoja burín (BBCH 10- 12), ktoré sú zlikvidované pred vzídením alebo ihneď po vzídení.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny pri dávke 3 l/ha – pred (preemergentne) a po vzídení (skoro postemergentne):

Ježatka kuria, hviezdica prostredná, rumančeky, moháre, hluchavka purpurová, lipnica ročná, výmrv repky, mrlíky*, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, horčica roľná, peniažtek roľný, loboda konáristá, ľuľok čierny*, lipkavec obyčajný, žltnice, bažanka ročná, fialka roľná, mlieč zelinný, mlieč drsný, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), pohánkovec ovíjavý (do BBCH 12), proso (BBCH 12).

*znížený účinok u biotypov rezistentných na atrazín.

Prípravok v dávke 3 l/ha pred a po vzídení neničí dostatočne trváce buriny ako je pýr plazivý, pupenec roľný, povoja plotná, pichliač roľný a proso od 2 listov.

Citlivé buriny pri dávke 2 l/ha – pred vzídením (preemergentne):

Ježatka kuria, hviezdica prostredná, mohár zelený, lipnica ročná, mrlíky*, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, peniažtek roľný, ľuľok čierny*, lipkavec obyčajný, žltnice, bažanka ročná, fialka roľná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, rumanček pravý.

*znížený účinok u biotypov rezistentných na atrazín.

Prípravok v dávke 2 l/ha pred vzídením neúčinkuje dostatočne na trváce buriny ako je pýr plazivý, pupenec roľný, povoja plotná, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí.

Citlivé buriny pri dávke 2 l/ha – po vzídení (skoro postemergentne):

Hviezdica prostredná, mrlíky (BBCH 12)*, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, peniažtek roľný, ľuľok čierny*, lipkavec obyčajný, žltnice, bažanka ročná, fialka roľná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, rumanček pravý (do BBCH 14).

*znížený účinok u biotypov rezistentných na atrazín.

Prípravok v dávke 2 l/ha po vzídení neúčinkuje dostatočne na trváce buriny ako je pýr plazivý, pupenec roľný, povoja plotná, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí.

Aj pri iných druhoch burín je možné zníženie účinku po viacročnej aplikácii prípravkov s obsahom triazínu. Na plochách u ktorých sú známe alebo sa predpokladajú problémy s likvidáciou burín, použite prípravky s iným mechanizmom účinku.

Dávkovanie:
2 – 3 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.