Obchod

Pôsobenie prípravku:
Účinná látka oligomerizačné produkty beta-pinénu vytvára na cieľovom povrchu jemný elastický
film polyméru, ktorý predlžuje účinnosť prípravkov v TM. Prípravok AGROVITAL aplikovaný na rastliny, hmyz alebo hubové patogény pôsobením UV žiarenia a vzduchu polymerizuje, a vytvára pružnú polopriepustnú membránu prírodnej živice.

AGROVITAL-om ošetrené šešule repky ozimnej a ďateliny lúčnej na semeno rovnomerne dozrievajú, strácajú vlhkosť a elastický film zabraňuje prenikaniu atmosférickej a zrážkovej vlhkosti. Dochádza tým k obmedzeniu ich praskania na minimum, čo výrazne znižuje straty pred a pri zbere.

Prípravok AGROVITAL pridaný do postrekov s obsahom prípravkov na ochranu rastlín a kvapalných hnojív vytvára na cieľovom povrchu jemný elastický film polyméru, v ktorom sú prípravky zachytené a chránené pred vplyvom prostredia, ako je napr. dážď, UV žiarenie, tepelný rozklad, hydrolýza, odpar, straty spôsobené abráziou medzi listami a pod. Predlžuje dobu účinnosti prípravkov v lesnom a poľnom hospodárstve najmä u profylaktického ošetrenia.

Prídavok pomocnej látky AGROVITAL pri postreku znižuje tvorbu kvapiek pod 100 μm o polovicu
a má súčasne protiúletový účinok.

Použitie:
Všetky plodiny

Spektrum účinnosti:
Obmedzenie predzberových a zberových strát

Dávkovanie:
0,07 -1,4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.