Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok AGRISORB je nepenivý čistiaci a protikorózny prostriedok na báze kondenzovaných fosforečnanov široko využiteľný v poľnohospodárskej praxi.

Použitie:
Agropur je vhodný predovšetkým na
– čistenie vnútorných a vonkajších častí postrekovacej techniky, najmä po aplikácii herbicídov
– čistenie poľnohospodárskej techniky a zabezpečenie jej ochrany voči korózii
– čistenie prostriedkov nákladnej cestnej a železničnej dopravy
– čistenie rôznej poľnohospodárskej techniky po sezóne – pred jej mimosezónnym uskladnením
– čistenie priestorov využívaných na chov a ustajnenie hospodárskych zvierat
– čistenie priestorov a zariadení využívaných pri špeciálnej poľnohospodárskej výrobe (skleníky, pestovateľské a triediace stoly, priestory na pestovanie jedlých húb a pod.)

Odporúčanie pre aplikáciu
Ešte na ošetrovanej parcele naplňte nádrž postrekovača cca 100 l vody. Za stáleho miešania, postupne pridajte 100-200 g Agropuru. Takto pripravený roztok nechajte cirkulovať v nádrži 20–30 minút. Čistiaci roztok, obsahujúci zvyšky postrekovej látky potom vystriekajte na ošetrovanú parcelu. Vypláchnutie čistou vodou už nie je nutné a je nežiadúce v prípade čistenia na konci sezóny, pred zimným uskladnením techniky.

Vonkajšie časti techniky umyte vodným roztokom Agropuru. V prípade ručného umývania, použite 0,2–0,3%- ný roztok (20–30 g Agropuru na 10 litrov vody). Pri použití vysokotlakých vodných čističov, je vhodné použiť vodný roztok s vyššou koncentráciou (0,4–0,5 %).

Pri čistení postrekovačov a poľnohospodárskych strojov po ukončení sezóny, pred jej uskladnením na zimu, pracujte s vodnými roztokmi Agropuru, ktorých koncentrácia je v priemere o 100 % vyššia než v prípade bežného čistenia. Vypláchnutie čistou vodou robte až pred použitím postrekovača na začiatku sezóny.

Dávkovanie:
100 – 200 g/100 l vody

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.