Obchod

Pôsobenie prípravku:
Acetamiprid, účinná látka prípravku ACEPTIR 200 SE, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

Použitie:
Repka ozimná, zemiak, rajčiak, jabloň

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, larvy a chrobáky pásavky zemiakovej, molica skleníková, obaľovač jablčný

Dávkovanie:
0,1 – 0,3 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.