Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok SPATIAL PLUS je systémovo pôsobiaci rastový regulátor prijímaný listami. Jeho pôsobením
dochádza k brzdeniu predlžovacieho rastu a zosilňovaniu internódií. Zabrzdením rastu obilnín sa
zvyšuje ich odolnosť proti poliehaniu a tým dochádza k zlepšeniu podmienok pri ich zbere.

Prípravok SPATIAL PLUS obsahuje dve účinné látky – ethephon a chlormequat chloride.

Účinná látka ethephon preniká do rastlinných pletív, kde stimuluje biosyntézu ethylénu, ktorý
spoločne s ďalšími hormónmi stimuluje syntézu spevňujúcich látok (lignín a celulóza) a taktiež
skracuje dĺžku stonky.

Mechanizmus účinku chlormequat-chloridu spočíva v tom, že spomaľuje biosyntézu giberelínu a
auxínu v rastline, čím sa spomaľuje apikálna dominancia hlavného stebla a podporuje vývoj
vedľajších odnoží, ktoré následne vytvárajú viac zŕn v klase.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný

Spektrum účinnosti:
Proti poliehaniu

Dávkovanie:
1,8 – 2,4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.