Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok RANGA je selektívny, postemergentný herbicíd so systémovým účinkom, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, pšenici jarnej a jačmeni jarnom. Účinná látka tribenuron- metyl sa vstrebáva listami a následne sa rýchlo presúva rastlinou. V citlivých burinách spomaľuje bunkové delenie a následne ich rast a vývoj. Rýchly rozklad prípravku v pôde zabraňuje jeho absorpcii koreňmi. Prvé príznaky účinku prípravku sú viditeľné už po 14 dňoch od aplikácie. Prípravok je veľmi účinný na mladé, intenzívne rastúce buriny.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny:
-pšenica ozimná dávka 20-25 g/ha: nevädza poľná, hluchavka objímavá, mrlík biely, mak vlčí, peniažtek roľný
-pšenica jarná, jačmeň jarný dávka 15-20 g/ha: nevädza poľná, hviezdica prostredná, hluchavka objímavá, mrlík biely, mak vlčí, kamienka roľná, lipkavec obyčajný

Stredne citlivé buriny: fialka roľná, pichliač roľný, stavikrv ovíjavý

Odolné buriny: jednoročné a trváce trávy

Dávkovanie:
15 – 25 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.