Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok PATRON Z je tekutá formulácia komplexných zinočnato-dusíkatých zlúčenín určená predovšetkým k pokrytiu deficitu zinku v citlivých rastových fázach rastlín a k podpore zakorenenia rastlín v začiatočných rastových fázach, vďaka ktorému pozitívne ovplyvňuje vývoj aj výnos obilnín, repky, kukurice aj strukovín.

Prípravok ďalej obsahuje surfaktanty, aminokyseliny rastlinného pôvodu, vitamín B1, jednoduché a zložité cukry a komplexotvorné látky uľahčujúce príjem a transport živín v rastline.

Prípravok PATRON Z sa aplikuje postrekom na list v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín.

Použitie:
Obilniny, 0,8 l/ha, od 3. listu do konca odnožovania
Repka, 0,8 l/ha, od 4. – 8. pravého listu
Kukurica, 1,0 – 1,2 l/ha, od 2 listov do 8 listov
Repa, 1,0 – 1,1 l/ha, od 2 – 6 pravých listov
Zemiaky, 1,0 – 1,1 l/ha, od vzídenia do fáze začiatku vývoja hľúz
Sója a ďalšie strukoviny, 0,8 – 1,1 l/ha, od vzídenia do začiatku kvitnutia
Mak, 0,8 – 1,2 l/ha, od 4. – 8. pravého listu
Slnečnica, 0,8 – 1,2 l/ha, od 2 do 8 pravých listov
Ľan, 0,8 l/ha, po vzídení

Spektrum účinnosti:
Podpora zakoreňovania, pokrytie deficitu zinku

Dávkovanie:
0,8 – 1,2 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.