Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok N-LOCK je zúrodňovač pôdy, ktorý znižuje stratu dusíka. N-LOCK pomáha zachovať prijateľné formy dusíka po dlhšiu dobu v koreňových systémoch plodín a umožňuje jeho efektívnejšie využitie.

Prípravok je použiteľný v mnohých poľných kultúrach (kukurica, repka olejná, obilniny, cukrovka,
zemiaky, poľná zelenina), kde sa používajú kvapalné hnojivá s prevládajúcou amidovou formou
dusíka. N-LOCK je vhodný aj na aplikáciu digestátu z bioplynových staníc, kalu alebo kalu. Pre
spoľahlivý účinok prípravku je potrebné ho začleniť do pôdy spolu s aplikovaným hnojivom alebo
zrážky nad 15 mm sa musia vyskytnúť do 10 dní.

Použitie:
Všetky plodiny

Spektrum účinnosti:
Zníženie strát dusíka

Dávkovanie:
2,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.