Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok LISTEGO PLUS je širokospektrálny postemergentný herbicíd. Účinná látka imazamox je
prijímaná listami a koreňmi, prúdom živín a asimilátov je rozvádzaná do celej rastliny. Imazamox
narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch. Vzchádzajúce citlivé
buriny po zasiahnutí zastavujú rast, prestávajú plodine konkurovať a počas 4-6 týždňov hynú.
Zabudované zmáčadlo zaisťuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín.

Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je tmavočervené sfarbenie
alebo chloróza najmladších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia rastlín. Rýchlosť
účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastovej fáze, teplotných a vlhkostných
podmienkach a dávke. Herbicídny účinok sa pri nepriaznivých podmienkach pre rast a vývoj burín
môže prejaviť až neskôr po aplikácii.

Použitie:
Slnečnica (technológia CLEARFIELD PLUS)

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Spektrum herbicídnej účinnosti (v dávke v 1,2-2 l/ha):
Citlivé buriny: láskavec ohnutý, láskavec zelenoklasý, ovos hluchý, kapsička pastierska, mrlík
biely, mrlík hybridný, durman obyčajný, prstovka krvavá, žltnica maloúborová, horčiak obyčajný,
horčiak štiavolistý, mohár zelený, horčica roľná, ľuľok čierny, ambrózia palinolistá, ježatka kuria,
bažanka ročná, podslnečník Theofrastov, mliečnik kolovratcový, loboda konáristá, voškovník
obyčajný (len v dávke 2 l/ha), proso siate, skrutec európsky, zárazy (len v dávke 2 l/ha), čistec
ročný

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný (len v dávke 2 l/ha)

Odolné buriny: veronika perzská

Dávkovanie:
1,2 – 2,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.