Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok FLUENT 500 SC je herbicíd určený na kontrolu jednoročných tráv v jačmeni ozimnom, pšenici ozimnej, raži ozimnej a triticale ozimnom.

Obsahuje účinnú látku flufenacet patriacu do chemickej skupiny oxyacetamidov a účinkuje ako inhibítor delenia buniek. Inhibícia mitózy a bunkového delenia vedie k spomaleniu procesov rastu rastlín, ktoré vedú k úhynu rastliny. Flufenacet je prijímaný hlavne koreňovým systémom, hypokotylom a klíčiacimi výhonkami a je translokovaný prevažne xylémom. Po aplikácii sa rast spomalí v priebehu niekoľkých hodín a viditeľné symptómy sa vyskytnú počas niekoľkých dní.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Stredne citlivé buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná

Dávkovanie:
0,4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.