Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok COPFORCE EXTRA je kombinovaný fungicídny prípravok s kontaktným a lokálne systémovým účinkom, ktorý obsahuje dve účinné látky, meď a cymoxanil. Kombinácia týchto účinných látok má preventívny a kuratívny efekt na cieľové organizmy. Meď obsiahnutá v účinnej látke inhibuje rozvoj a rast chorôb zapríčinených hubovými a bakteriálnymi patogénmi narúšaním ich enzýmového systému. Cymoxanil pôsobí lokálne systémovo ako antisporulant, podporuje hypersenzitívnu reakciu v napadnutých pletivách, inhibuje klíčenie spór a rast mycélia plesne a zabezpečuje i kuratívny účinok krátko po infekcii.

Použitie:
Zemiaky, vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Pleseň zemiaková, peronospóra viniča

Dávkovanie:
2,0 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.