Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok BASAMID je pôdny fumigant. Účinná látka dazomet pri dostatočnej pôdnej vlhkosti vytvára plyn metylizotiocyanát, ktorý má dezinfekčné a dezinsekčné vlastnosti.

Použitie:
Dezinfekcia a dezinsekcia pôdy, pôdny substrát

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Pôdne háďatka, patogénne huby, pôdny škodcovia a buriny

Dávkovanie:
50 g/m2
300 – 500 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.