Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok BANTUX je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch
repky ozimnej a jarnej, kapustovitej zeleniny a horčice – do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní, po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín.

Prípravok BANTUX po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Po vzídení burín aplikujte najneskoršie v štádiu klíčnych listov (max 1.pravého listu) t.j. BBCH 10-11. BANTUX účinkuje predovšetkým cez pôdu, spoľahlivý účinok dosiahne len
pri dostatočnej pôdnej vlhkosti, pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach.

Použitie:
Repka ozimná, repka jarná, kapustová zelenina, horčica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka krvavá, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žltnice, mlieče, iskerníky (len jednoročné),
kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok čierny, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, čistec ročný

Stredne citlivé buriny: ovos hluchý, fialka roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý

Odolné buriny: trváce buriny napr. pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý atď.

Dávkovanie:
1,2 – 2,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.