Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ARTEMIS je kombinovaný širokospektrálny systémový a translaminárny fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prípravok obsahuje účinné látky: tebuconazole (zo skupiny triazolov) a prochloraz (zo skupiny imidazolov), ktorých mechanizmom účinku je inhibícia C14 demetylácie v biosyntéze sterolov hubových patogénov. Táto kombinácia je navyše obohatená o účinnú látku fenpropidin zo skupiny morfolínov, ktorých mechanizmom účinku je inhibícia izomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu v mitochondriách buniek hubových patogénov. Mechanizmus účinku je odlišný od azolov.

Účinná látka prochloraz preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaná do neošetrených častí rastlín.

Tebuconazole je prijímaný listami a stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Keďže účinná látka má len nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu na vrcholových častiach rastliny, dochádza k jeho rovnomernému rozdeleniu v celej rastline.

Účinná látka fenpropidin je prijímaná listami a stonkami rastlín a následne je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Doba účinnosti prípravku sa pohybuje v rozmedzí 2–4 týždňov po aplikácii v závislosti od agroklimatických podmienok.

Prípravok ARTEMIS používajte predovšetkým na začiatku infekcie resp. pri opätovnom nástupe podmienok vhodných pre vývoj cieľových patogénov.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, raž, tritikale

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdza pšenicová

Dávkovanie:
2,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.